ختنه به روش کلیپس نقره ای

ختنه یکی از رایج ترین روش های جراحی انتخابی است که انجام می شود . اگر پوست ختنه گاه پسرتان به سر آلت تناسلی او چسبیده باشد و اصطلاحا دچار چسبندگی بعد از ختنه شده ولی این موضوع قابل درک است که نگران باشید زیرا در بسیاری از کودکان ختنه شده و کودکان ختنه نشده رخ میدهد.

ادامه مطلب

چسبندگی قبل و بعد از ختنه

ختنه یکی از رایج ترین روش های جراحی انتخابی است که انجام می شود . اگر پوست ختنه گاه پسرتان به سر آلت تناسلی او چسبیده باشد و اصطلاحا دچار چسبندگی بعد از ختنه شده ولی این موضوع قابل درک است که نگران باشید زیرا در بسیاری از کودکان ختنه شده و کودکان ختنه نشده رخ میدهد.

ادامه مطلب

بالانوپوستیت چیست ؟

ختنه مجدد در بزرگسالی

در بعضی از مواقع ختنه توسط پزشک به درستی انجام نمیشود و فرد پس از سال ها متوجه این موضوع میشود و به پزشک مراجعه میکند. در چنین مواقعی ختنه مجدد در بزرگسالی انجام میشود که هیچ مشکل و عیب و ننگی ندارد چرا که انجام این جراحی ختنه توسط پزشک مخفی میماند.

ادامه مطلب